top of page

Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Programı

Oral-motor bozukluklara sahip bireyler çeşitli yeme güçlükleri yaşamaktadır. Emme güçlükleri, oral hassasiyet, reflüye bağlı yeme problemleri, baş kontrol zorluğu, yutma problemleri, katı gıdaya geçme güçlüğü, içme zorlukları, ağız içi gıda kontrol zayıflığı, sonda ve tüple beslenme problemlerinde, otizm ve duyu bütünleme bozukluğuna sahip çocuklarda uygulanabilen bir tekniktir.  Emme güçlüğü, oral motor

bottom of page