top of page

Ergoterapi

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak sağlığı ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanan kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler, çeşitli yaş ve tanı gruplarıyla çalışmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı bireylerle de çalışmalar yürütmektedir.

Ergoterapi sürecinde danışanın problem yaşadığı aktivite ve alanlar kapsamlı değerlendirilir. Bunun için çeşitli ölçüm ve değerlendirme araçları kullanılır. Elde edilen sonuçlar incelenir ve raporlanır. Ardından bireyin başarmak istediği hedefleri belirlenir ve buna yönelik kişiye özgü bir ergoterapi programı uygulanır.

Pediatrik ergoterapide ise çocuğun katılımda problem yaşadığı aktivitelere odaklanılır. Örneğin; okulda zorluklar yaşayan, arkadaş ilişkilerinde zorlanan, hassasiyetleri olan ya da aşırı tepkileri olan çocuklarla ergoterapi müdahaleleri uygulanabilir. İlk olarak çocuk kapsamlı ve detaylı bir şekilde değerlendirilir. Ardından problem yaşanan aktivitelerin temelinde yatan esas noktalar tespit edilir.

Tespit edilen noktalara yönelik çocuğa özgü bir program hazırlanır ve bir plan dahilinde uygulanır. Ek olarak aile her aşamada bilgilendirilir ve neler yapabilecekleri hakkında destek olunur. Ev programları verilir ve düzenli kontrol edilir. Ergoterapi sürecinde çocuk, belli aralıklarla tekrar değerlendirilir ve gelişimi takip edilir.

Pediatrik Ergoterapide Nelere Yönelik Çalışıyoruz?

 • Duyusal problemler (işlemleme, regülasyon ve modülasyon problemleri)

 • Günlük yaşam becerileri

 • Yazı yazma ve ince motor beceri problemleri

 • Praksis (Motor Planlama) problemleri

 • Dikkat ve algı problemleri

 • Motor koordinasyon zorlukları

 • Kognitif problemler (düşünme, planlama, yürütücü işlevler)

 • Problem çözme becerileri

 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi

 • Görsel algılama becerileri

 • Uzamsal algı becerileri

 • Oyun becerileri

 • Sosyal becerilerBilateral koordinasyon ve entegrasyon

ergoterapi-1024x1024.png
bottom of page