top of page

Floortime Terapisi​

Çocuğun liderliğini izleyerek oyun oynamak, birlikte keyif almak, sıcak, güven içeren bir ilişki ile karşılıklı etkileşim kurmak; sosyal duygusal ve bilişsel gelişim için gereklidir. Pek çok araştırmacı beyin gelişimi için iki yönlü karşılıklı ilişkinin önemine değinir. Çocuk karşılıklı etkileşim içinde yetişkinin yardımı ile öğrenmeye başlar. Regülasyon, güven, empati gibi pek çok özellik yetişkin ile karşılıklı etkileşim yardımı ile sağlanır.
Gelişimsel özelliklere, bireysel farklılıklara göre, bireyler arasında ilişki kurulmasına dayanan model, klinisyenlerin, ailelerin ve uzmanların çocuğu daha iyi anlamaları ve gelişimini desteklemek için kullanabilecekleri bir yaklaşımdır. Alandaki uzmanların, Otizm Spektrum Bozukluğu ya da başka gelişim problemi olan çocuklar için detaylı değerlendirme yapabilmesini ve müdahale programları geliştirebilmesini sağlar.
Floortime terapisinde iletişim becerilerinin çocuğun iletişim dünyasına oyunla dahil olmak ve bu sayede göz teması kurma, konuşma ve oyun sürdürme gibi etkileşimsel becerileri deneyimleyerek kazandırmak hedeflenir.

bottom of page