top of page

Bilimsel Çalışmalar

  • Olgularla Ergoterapi ve Rehabilitasyon Canlı Kitap, Olgu Çalışması: Pediatrik Bir Olguda Ergoterapi Müdahalesi Örneği Kitap bölümü yazarı. 2022, Nobel Kitabevi

  • Büyüme ve Gelişim Kitabı, "Erken Çocukluk Dönemi" Kitap bölümü yazarı. 2022, Hipokrat Kitabevi

  • Akyürek Gökçen., Sipahi Büşra. (2022). Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocuklarda Yürütücü İşlevleri, Sosyal Becerileri ve Ebeveyn Davranışlarının Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. DOI: 10.5336/healthsci.2021-86540

  • Akyürek, Gökçen., & Sipahi, Büşra. (2021). Examination of the relationship between parental behaviors and executive functions-social skills of typically developed children. Journal of the Neurological Sciences, 429.

  • Gökçen Akyürek, Büşra Sipahi (2021). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL BEHAVIORS AND EXECUTIVE FUNCTIONS-SOCIAL SKILLS OF TYPICALLY DEVELOPED CHILDREN, E-POSTER PRESENTATION. 21TH WORLD COGRESS OF NEUROLOGY, ROME.

  • Büşra Sipahi. 2020. “Down Sendromlu Kaynaştırma Öğrencide Yardımcı Aparatların Kalem Tutma Becerisine Etkisinin İncelenmesi”, 2.Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Bolu, Türkiye (Poster)

  • B. Sipahi., Z.Çorakcı ve diğerleri. 2017. ”Sosyal Katılım ve İletişim Problemleri Yaşayan, Tanı Almamış Vakada Duyu Bütünleme Çalışmalarının Etkinliği”, VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, 28 Şubat 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)

bottom of page